sobota, 16 maja 2015

Rosnąca fascynacja robotyką, które idzie przejawia się chęcią naszego luksusu, czekamy aż w reklamach telewizyjnych zamiast płynu czy mopa pojawi się robot do zadań domowych.

Roboty są bardziej powszechne niż kiedykolwiek, a ich praktyczne zastosowania rosną z każdą minutą. W przeważającej części to Kora Południowa i Japonia jest liderem w dziedzinie robotyki, przynajmniej w marketingu na tym polu górują Amerykanie. Oni wiedzą jak stworzyć roboty, które mają pewne podobieństwa do ludzkiej ekspresji w celu stworzenia zainteresowania nimi, aby uzyskać pieniądze na badania.

Globalny rynek energetyki, zgodnie z ostatnimi doniesieniami, szacuje się na około 17,3 miliardów dolarów i powinien rosnąć w tempie około prognozowanym około 4 procent rocznie, aby osiągnąć około 26,4 mld w 2015 r.

W tym czasie roboty przemysłowe są nadal na rynku głównym, co stanowi 11,5 miliard dolarów na 17300000000 dolarów rynku robotyki.

Zapotrzebowanie na roboty jest ogromne, mogą one pomóc w wielu dziedzinach. Wiele przedsięwzięć opiera się na użyciu robotów dodatkowo, warto dodać, że społeczeństwo starzeje się musimy więc szukać innych rozwiązań. 

Wojsko, tu roboty wykorzystywane są w różnych misjach, mogą być stosowane z powietrza, wody i ziemi, a we wszystkich tych sytuacjach są połączone przede wszystkim z monitoringiem. Mimo to, istnieje kilka, które kiedyś pozyskują informacje, mogą być także wykorzystane o przeprowadzenia ataków bojowych na ich przeciwników, czy z powietrza lub ziemi.

Medycyna, to kolejny rozdział, w której robotyka znajdzie zastosowanie. Roboty medyczne są dla mnie fascynujące, i mają ogromny potencjał wzrostu i wartość dla ludzi i lekarzy.


Niektóre z typów, które są bardzo efektowne mogą pomóc lekarzom w chirurgii.

Post a Comment:

Obsługiwane przez usługę Blogger.