piątek, 1 grudnia 2017

Praca na gospodarstwie rolnym wiąże się ze sporym ryzykiem. Może wydawać się, że to zawód względnie bezpieczny. Niestety, nie zawsze tak jest i zagrożenie wypadkiem istnieje w każdym z gospodarstw. Należy pamiętać, że za poniesione straty w gospodarstwie czy poniesiony w wyniku wypadku uszczerbek na zdrowiu – przysługuje odszkodowanie. Może się o nie ubiegać m.in. osoba pracująca czy nieodpłatnie pomagająca w gospodarstwie rolnym, również sam właściciel gospodarstwa a także osoby postronne, które doznały szkód na ciele lub mieniu, spowodowane funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego. To bardzo ważne, niestety nie każdy o tym wie i tym samym naraża siebie na niepotrzebne koszta, które normalnie pokryłoby odszkodowanie.

W celu ubiegania się o należne odszkodowanie za wypadek w rolnictwie, konieczne będzie sporządzenie i skompletowanie niezbędnej dokumentacji. Przede wszystkim należy potwierdzić okoliczności wypadku przez protokół powypadkowy KRUS lub notatkę policyjną. Następnie trzeba udowodnić poniesiony uszczerbek na zdrowiu – o ile taki nastąpił. W tym celu przydatna będzie dokumentacja medyczna, a w tym: opinie lekarzy i specjalistów, wypisy szpitalne, skierowania na dalsze leczenie, notatki sporządzone przez służby medyczne itp. Odszkodowanie pokryje także koszty dojazdów, o ile miały związek z leczeniem. Będa to m.in. przejazdy do szpitala, na zabiegi do placówek medycznych, do apteki itp.

Więcej informacji na temat odszkodowań, znajdziesz na witrynie https://www.helpfind.pl

Post a Comment:

Obsługiwane przez usługę Blogger.